icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Rustadskogen - avdeling Hestehov   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2. halvår 2013
  

Saksdokumenter 2. halvår 2013

2013 08 19 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 19.08.2013 kl. 15.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 08 22 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 22.08.2013 kl. 17.30 i Ås kulturhus, U et. Seniorsenteret.

2013 08 21 Administrasjonsutvalgets møte er avlyst

2013 08 22 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, store salong, 22.08.2013 kl. 18.30

2013 08 20 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2013 08 22 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 22.08.2013 kl. 18.00 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 08 21 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3 21.08.2013 kl 1830

Åpne innkallingen (PDF)

Åpne protokollen (PDF)

2013 09 04 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 04.09.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 09 10 Møte i kontrollutvalget i Ås

2013 09 23 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 23.9 kl. 15.30 i Lille sal, Ås kulturhus

2013 09 26 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 26.09.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 09 26 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong, 26.09.2013 kl.18.30

2013 09 24 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 24.09.2013 kl.17.30

2013 09 25 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 25.09.2013 kl. 16.30

2013 09 25 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 25.09.2013 kl. 17.30   NB!

2013 09 26 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 26.09.13 NB! møtet starter kl. 18.00. Ås kulturhus, Lille sal.

HTM-sakene 84-94 utsettes. Ved spørsmål om dette, ta kontakt med teknisk sjef, plan- og utviklingssjef eller møtesekretær.

2013 10 09 Kommunestyre

Kommunestyret har møte 09.10.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 10 09 Vedlegg: 2. tertialrapport 2013

Behandlingsrekkefølge: AMU,administrasjonsutvalg, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for teknikk og miljø, kontrollutvalg (uttalelse), formannskap og kommunestyre.

2013 10 09 Formannskap - ekstraordinært møte

Formannskapet holder ekstraordinært møte 09.10.2013 i etterkant av kommunestyrets møte i Ås kulturhus, Store sal.

2013 10 10 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Ekstramøte 10.10.2013 kl. 18.00, Lille sal i kulturhuset.
Til behandling: HTM-sak 84-94, som ble utsatt i møte 26.09.2013, se innkalling 26.09.
I tillegg behandles sak 83/13 Fjellveien 8, som ble utsatt og er tillagt to nye avsnitt: Saksfremlegg "Gnr 61 Bnr 61 - Fjellveien 8 - Byggetrinn 2 - dispensasjonssøknad"

 

2013 10 23 Formannskap

Formannskapet har møte 23.10.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Lille sal.

2013 11 04 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 04.11.2013 kl. 15.30 i Ås kulturhus, Lille sal

2013 11 05 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i kommunen har møte 05.11.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Lille sal

2013 11 05 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonehemmede har møte i Ås kulturhus, Store salong, 05.11.2013 kl.17.30

2013 11 06 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte 06.11.2013 kl. 16.30 i Ås kulturhus, Lille sal

2013 11 06 Formannskap

Formannskapet har møte 06.11.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Lille sal

2013 11 07 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong 07.11.2013 kl.18.30

2013 11 07 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 07.11.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 11 07 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 07.11.2013 kl. 18.00 i Ås kulturhus, Lille sal
Statens vegvesen orienterer om E-18 planprogram (varighet ca. 15 min).

2013 11 06 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 06.11.2013 kl 1830  i Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3

Åpne innkallingen (PDF)

Åpne protokollen (PDF)

2013 11 20 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 20.11.2013 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 11 28 Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte 28.11.2013 kl. 14.00 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 11 20 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 20.11.2013 kl. 16.30

2013 12 04 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 04.12.13 kl 1830 ved eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3, 2 etg.

Åpne innkallingen (PDF)

Åpne protokollen (PDF)

2013 12 11 Kommunestyrets heldagsmøte

Kommunestyret har heldagsmøte 11.12.2013 fra kl. 09.00 i Ås kulturhus, Store sal.

2013 12 11 VEDLEGG Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017

2013 12 12 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 12.12.2013 kl. 18 i Ås kulturhus, Lille sal.

Alle vedlegg er tilgjengelig på servicetorget og i 2. etasje på rådhuset og på bibliotekene. De kan også sendes på e-post ved henvendelse til politisk sekretariat.