icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Rustadskogen - avdeling Hestehov   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Søråsteigen barnehage

Søråsteigen barnehage

vinter søråsteigen

vinter søråsteigen

Om Søråsteigen barnehage

Kontaktinformasjon

Skoleveien 14, 1430 Ås
Telefon: 64 96 27 00
E-post: sorasteigen.barnehage@as.kommune.no
Styrer: Linda Davidsen
linda.davidsen@as.kommune.no

Organisering

Søråsteigen har ca. 100 barn, avhengig av hvor mange som er over og under 3 år.

Barnegruppen er delt inn i 5 avdelinger. Avdelingene delt inn på denne måten:

  • Sleipner 4-5 år
  • Odin 3-4 år
  • Balder 2-3
  • Embla 1-2 år
  • Frøya 1 år

Gruppene er nokså aldershomogene, og vi mener at dette gir oss et bedre utgangspunkt for å tilrettelegge det fysiske miljøet og det pedagogiske tilbudet til barna. Vi skal også legge til rette for at barna skal få muligheter til å møte hverandre på tvers av avdelingene i løpet av dagen. 

Virksomhetsinformasjon

Søråsteigen barnehage ligger sentralt i Ås sentrum, og har plass til ca. 100 barn fordelt på 5 aldershomogene avdelinger. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007 over i helt nye lokaler. Fra høsten 2020 er Rustadskogen barnehage med sine to avdelinger en satellittavdeling til Søråsteigen barnehage. I Rustadskogen er det plass til ca. 36 barn. På hver avdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning. I tillegg har barnehagen kjøkkenansvarlig, sekretær, styrer og andre ressurspersoner.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia.  Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet.

Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer.

Kart